:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

صاحب زمان

سکه شاباش صاحب الزمان

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) صاحب زمان - نوع یک 

سکه شاباش صاحب الزمان

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع یکم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type one
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع یک
Olive and Oak Wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran - Flower
برگ زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران - گل
Olive and Oak Wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran - Flower
برگ زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران - گل
Unknown
نا مشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)

2) صاحب زمان - نوع دوم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع دوم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع دوم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type two
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع دو
Ya Sahib Al-Zaman - 2 Flowers - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - 2 عدد گل - تاریخ
Ya Sahib Al-Zaman - 2 Flowers - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - 2 عدد گل - تاریخ
1332 To 1339
از 1332 تا 1339
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • سکه صاحب زمان نوع دوم 1333 تاریخ 2 رقمی
 • 15,000
 • 3
 • سکه صاحب زمان نوع دوم 1333 تاریخ 4 رقمی
 • 50,000
لیست کامل

3) صاحب زمان - نوع سوم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع سوم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع سوم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Three
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع سه
Ya Sahib Al-Zaman - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - تاریخ
Ya Sahib Al-Zaman - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - تاریخ
1336 To 1339
از 1336 تا 1339
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • سکه صاحب زمان نوع سوم 1338
 • 15,000
 • 3
 • سکه صاحب زمان نوع سوم 1339
 • 15,000
لیست کامل

4) صاحب زمان - نوع چهارم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع چهارم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع چهارم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Four
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع چهار
Olive and Oak wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
شاخه زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Olive and Oak wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
شاخه زیتون و بلوط - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)
 • 2
 • سکه صاحب زمان نوع چهار - مکرر یک روی سکه
 • 100,000

5) صاحب زمان - نوع پنجم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع پنجم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع پنجم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Five
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع پنج
Ya Sahib Al-Zaman
نوشته «یا صاحب الزمان»
Ya Sahib Al-Zaman
نوشته «یا صاحب الزمان»
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
نام
قیمت (عالی F)
قیمت (بی‌نهایت عالی EF)
قیمت (بانکی UNC)

6) صاحب زمان - نوع ششم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع ششم

 سکه شاباش صاحب الزمان - نوع ششم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Six
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع شش
Olive wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
برگ زیتون - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Olive wreath - Ya Sahib Al-Zaman - Tehran
برگ زیتون - نوشته «یا صاحب الزمان» - طهران
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف

7) صاحب زمان - نوع هفتم 

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع هشتم

سکه شاباش صاحب الزمان - نوع هفتم

 

توضیحات

-

ویژگی ها

Religious Token coin - Sahib Al-Zaman - Type Seven
سکه شاباش صاحب الزمان - نوع هفت
Ya Sahib Al-Zaman - Date
نوشته «یا صاحب الزمان» - تاریخ
Ya Sahib Al-Zaman Alayhi As-Salaam (peace upon him ) - 3 Stars
نوشته «یا صاحب الزمان علیه السلام » - 3 ستاره
Unknown
نامشخص
Silver
نقره
about 1.3 Grams
در حدود 1.3 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف

محصولات دسته: صاحب زمان


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.