:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

بالا زدگی

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

بالا زدگی 

از عیوب مربوط به ابعاد قالی بوده و در اصطلاح به زیاد شدن بیش از اندازه طول فرش گفته می شود که در اثر ضخيم بودن بيش از حد چله ، پود يا خامه نسبت به رجشمار ، شل بودن چله ها ، دفتين زدن کم ، دو دست شدن بافت و پربودن چله ها ایجاد می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید