:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

پود نما شدن

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

پود نما شدن

این ایراد مربوط به مرحله بافت فرش می باشد. اگر در حین بافت ، پود نازک بیش از حد کوبیده شود، در اصطلاح می گویند که فرش «پود نما» شده است. در این صورت در پشت فرش ، پود نازک به صورت برجسته دیده می شود.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید