:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

ترکیدگی هنگام بافت

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

ترکیدگی هنگام بافت فرش

از عوامل این امر می توان به زیاد ماندن بیش از حد فرش روی دار ، کم دوام بودن نخ چله ، نازکتر بودن نخ چله نسبت به رجشمار ، تیز بودن نبشی زیر دار اشاره کرد. گو این که ممکن است پیچ های دار زیاد سفت باشد و یا هنگام پایین کشیدن ابزار تیز بافت داخل تار باقی بماند.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید