ترنج دار شدن

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

ترنج دار شدن

از ایرادات مربوط به بافت می باشد. در قالیبافی به نقطه وسط فرش یعنی نقطه ای که کلیه زوایای فرش نسبت به آن نقطه مساوی و یکسان باشد ، ترنج فرش گفته می شود. ترنج یکی از مشخص ترین عنصری است که در طرح لچک ترنج استفاده می شود و معنای لغوی آن ، میوه بالنگ است. اگر در هنگام بافت کلیه جوانب بافت بطور یکسان و یکنواخت و هماهنگ نباشد در اصطلاح می گویند فرش ترنج دارد و یا اینکه ترنج وسط نیست. از عواملی که سبب ترنج دار شدن فرش می شود عبارتند از :

  • تغییر ضخامت نخ های پود و خامه مصرفی در انتهای نیمه اول یا ابتدا نیمه دوم
  • شل یا سفت بودن نخ های چله در انتهای نیمه اول یا ابتدا نیمه دوم
  • افزودن رج های فرش یا کاستن از آنها به علت نرسیدن به اندازه مورد نظر
  • نقشه را در جای خود نبافتن
نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید