:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

چند چين يک پود

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

چند چين يک پود

از ایرادات مربوط به بافت می باشد. یک فرش سالم و مرغوب ، فرشی است که پس از هر رج بافت ، پودهای ضخیم و نازک آن کشیده شده باشد. (وظيفه پود نازک در بافت فرش ، اتصال و دوخت تمامی چله ها به يکديگر است.) بعضی افراد برای صرفه جویی در وقت و مواد مصرفی ، پس از دو یا سه رج بافت و گاهی اوقات بیشتر از آن ، پودگذاری را انجام می دهند که در اصطلاح به این کار «چند چین یک پود» گفته می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید