کیسی (کیستی) شدن

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

کیسی (کیستی) شدن

از ایرادات مربوط به بافت می باشد. به جمع شدگی یا چین خوردگی حاشیه های اول و آخر و همچنین حاشیه های بغل فرش ها کیسی می گویند. این حالت به نحوی است که فرش در این قسمت ها اضافه تر به نظر می رسد. این فرش ها علاوه بر آنکه ظاهر خوبی ندارند ، بیشتر از سایر فرش ها در معرض فرسایش قرار می گیرند و پرزهای آن زودتر از بین می روند و به اصطلاح « نخ نما » می شوند. از دلایل بوجود آمدن این عیب عبارتند از :

  • یکسان نبودن شکل و قطر دو سر زیر دار
  • قرار گرفتن شیئی اضافی به هنگام لوله شدن در زیر دار
  • عدم رعایت دوخت صحیح فرش به زیردار
  • جمع شدن چله ها در ناحیه گلیم بافی قبل از شروع بافت
  • کاربرد مواد مصنوعی در خامه ، نخ چله ، پود
  • قوس برداشتن سردار و زیردار ، باعث شل شدن نخ های چله می شود
  • نخ چله پشمی باشد و بیش از حد کشیده شود
نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید