:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

لوچه شدن فرش

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

لوچه شدن

اگر یکی از گوشه های فرش بلندتر از سایر گوشه های آن باشد به این عیب لوچه شدن می گویند. این ایراد در زمان اتمام فرش و بریدن چله ها ایجاد می شود. جدا کردن فرش از روی دار به مهارت خاصی نیاز دارد ، در صورتی که بریدن چله ها از یک طرف شروع و به سمت دیگر ادامه یابد ، بر اثر سنگینی وزن فرش به گوشه مقابل فشار وارد می شود و در نتیجه فرش لوچه می شود. برای جلوگیری از این کار ابتدا باید پیچ های بر سر دار را از دو طرف به طور برابر شل كرد تا حجم كشش چله ها كم شود، سپس ۵ سانت ۵ سانت از وسط و از طرف چپ و از طرف راست قیچی می زنند تا كم كم قالی از دار جدا شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید