:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

لول شدن کنار فرش

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

لول شدن کنار فرش

از ایرادهایی است که در هنگام بافت ایجاد می شود. به پيچيده شدن کناره های فرش به سمت داخل در اصطلاح لول شدن می گویند که در اثر تاب داشتن پود ضخیم ، سفت کشیدن پود بیش از حد ، ضخیم یا نازک بافتن گره ها ، ناهماهنگ شانه زدن پود نازک ، سفت و شل بودن تارها ، سفت یا شل پیچیدن بیش از حد شیرازه ها ، عدم رعایت اندازه ها و پخش منظم چله ها موقع پایین کشی ، ناهماهنگ بودن گره ها با رجشمار در فرش ایجاد می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید