نخ نما شدن

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

نخ نما شدن

به پیدا شدن تارو پود فرش به علت از بین رفتن پرز «نخ نما شدن» می گویند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید