نداشتن گل گوشه

عیب و ایرادهای قالی
۱۲۰۴ بازدید بیان دیدگاه
نداشتن گل گوشه

نداشتن گل گوشه

از ایرادات مربوط به طرح و نقش می باشد. در گوشه حاشیه که حاشیه های بزرگ و کوچک به هم می رسند موتیف ها حالت ۴۵ درجه پیدا می کنند ؛ اما در بعضی از فرش ها ، حاشیه بزرگ در طول ، قطع و در عرض بافته می شود که در اصطلاح می گویند حاشیه فرش «گل گوشه ندارد» و برای فرش ایراد محسوب می شود.
 

نظر کاربران

avatar ارسال نظر