قیچی قالی بافی

ابزار و وسایل بافت قالی
۴۲۵۱ بازدید بیان دیدگاه
قیچی قالی بافی

قیچی قالی بافی ( Carpet scissors )

قیچی مخصوص قالیبافی برای بریدن پرزهای اضافی بعد از یک یا دو رج گره زدن و پرداخت آن می باشد و باید همیشه تیز و بران باشد تا در هنگام پرداخت مشکلی ایجاد نشود. شکل این وسیله در میان اقوام مختلف متفاوت می باشد اما نوع کاربرد آن یکی است.

  • قیچی ترکی باف

وسیله ای است فلزی که دسته و تیغه های آن در یک سطح قرارندارند ؛ به عبارتی تیغه ها در سطح پایین تری قرار دارند و از آن برای چیدن اضافی سر ریشه ها استفاده می شود. استفاده از این قیچی به مهارت فراون نیاز دارد چون هر گونه بی دقتی دراستفاده از آن باعث « بره بره شدن » و یا « ذرتی شدن » فرش می گردد.

  • قیچی فارسی باف

از این قیچی بیشتر در مناطق مرکزی استفاده می شود. همان قیچی خیاطی است که تیغه ای به قطر ارتفاع پرزها در یکی از لبه های آن لحیم می گردد ، البته در مناطقی چون اصفهان از قیچی اصفهانی استفاده می شود که همانند قیچی ترکی باف ، سطح تیغه ها با دسته آن در یک سطح نیست و لبه های آن با ضخامت داخلی ساخته می شود که ضخامت آن با توجه به رج شمار و ظرافت فرش متفاوت است ؛ این ضخامت بین 3 الی 12 میلی متر است.
 

نظر کاربران

avatar ارسال نظر