:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

میکروسکوپ پلاریزان

ابزار و تجهیزات گوهر شناسی بیان دیدگاه

میکروسکوپ پلاریزان

یکی از انواع ویژه میکروسکوپ های نوری است که برای مطالعه مقاطع نازک ، صیقلی (و یا هردو) در آزمایشگاه های کانی شناسی ، سنگ شناسی ، فسیل شناسی ، کانه آرایی[1] و صنایع سیمان به کار برده می شود.

میکروسکوپ پلاریزان ، یک دستگاه اندازه گیر نوری برای آزمایشات جزیی نمونه‌ ها است. به‌ علاوه برای نور های میکروسکوپ استاندارد ، یک پلاریزور در کندانسور و یک اسلایدر در لامپ بالای عدسی شیئی وجود دارد که هر دو دارای قابلیت چرخش پذیری ، درجه بندی و نصب بر روی دستگاه می باشند. نمونه ها بوسیله نور پلاریزه روشن می شوند ، چرخش این نورها می تواند آنالیز شود.

این میکروسکوپ برای مطالعات مواد با انکسار مضاعف مانند کریستال‌ها و مواد بدون کریستال کشیده شده بسیار مناسب است. همچنین از آن بطور گسترده تری برای میکروسکوپی های شیمیایی و کانی شناسی های نوری استفاده می شود.

  • نور پلاریزه

نور معمولی از فوتون هایی تشکیل شده که دارای بردار های الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم می‌ باشند. این دو میدان بطور سینوسی در حال نوسان هستند و در ضمن در جهت عمود بر صفحه دو میدان و یا صفحه ارتعاشات این دو منتشر می‌ شوند. ارتعاشات میدان الکتریکی نور غیر پلاریزه در یک نقطه در همه جهات می‌باشد. اکثر مواد شیشه‌ ای و بسیاری از مواد دارای این ویژگی هستند که وقتی یک دسته پرتو نوری به آن‌ ها وارد شود در آن صورت سرعت انتشار و نحوه انتشار نور در جهات مختلف در آن‌ ها مشابه و یکسان می‌ باشد و تنها تغییری که در نحوه حرکت دسته پرتو ضمن عبور از این مواد حاصل می‌ شود این است که جهت آن‌ ها نسبت به قبل از ورودشان به آن ماده تغییر می‌ کند. اینگونه مواد را مواد ایزوتروپیک (isotropic) می‌ نامند.

بعضی مواد شفاف و نیمه شفاف دارای دو ضریب شکست هستند، یعنی نحوه انتشار نور در داخل این مواد در جهات مختلف متفاوت است. وقتی که یک دسته پرتو نوری به داخل این گونه مواد وارد می‌شود اگر نور غیر پلاریزه باشد در آن صورت به دو دسته پرتو تقسیم می‌شود. این دو دسته پرتو در جهات عمود برهم حرکت می‌کنند و ارتعاشات میدان الکتریکی آن‌ها کاملا بر هم عمود می باشد. هر دسته پرتو به نام نور پلاریزه شده و صفحه ارتعاش آن‌ ها را صفحه پلاریزاسیون می‌نامند.

در بررسی های پلاریزاسیون ، نور پلاریزه مورد نیاز است. این عمل توسط صفحه پلاریزور انجام می پذیرد. میدان الکتریکی فوتون ها تنها در امتداد محور پلاریزاسیون صفحه پلاریزور ارتعاش می یابد.


پانویس

1. کانه‌ آرایی : عملیاتی است که بر روی مواد معدنی انجام می‌گیرد و در پایانِ تولید ، فراورده‌ هایی به دست می‌آید که یا به طور مستقیم به بازار عرضه شده و یا آماده برای عملیات صنعتی می ‌باشند.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید