1/2 روپیه - ستاره

 

توضیحات

-

ویژگی ها

1/2 Rupee Abdur rahman khan - Star
سکه 1/2 روپیه عبدالرحمن خان - ستاره
Star - Tughra of Emir Abdur rahman zia ul millat wa uddin - Wheat wreath
ستاره - امیر عبدالرحمن ضیاء الملت و الدین به خط طغرا - تاج گندم
Star - Coat of arms of afghanistan - Wheat wreath - Kabul - AH date
ستاره - نشان ملی افغانستان - تاج گندم - کابل - تاریخ قمری
1308 To 1310
از 1308 تا 1310
Silver 500
نقره با عیار 500
4.65 Grams
4.65 گرم
18 mm
18 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 عباسی - ستاره
1/2 روپیه - نقش ریز