20 سانتیم - نماد آزادی

سکه 20 سانتیم هندوچین فرانسه - نماد آزادی

توضیحات

این سکه از نظر عیار و وزن دارای واریته است؛ این تفاوت ها در عبارت پشت سکه نیز درج شده است. بعضی از سکه ها دارای نشان ضرابخانه (A) می باشند. این سکه در سال های 1886 ، 1890 ، 1891 ، 1904 ، 1905 ، 1906 ، 1907 ، 1910 ، 1915 ، 1917 ، 1918 ، 1919 ، 1926 ، 1931 تا 1936 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

20 Centimes French Indochina - Liberty
سکه 20 سانتیم هندوچین فرانسه - نماد آزادی
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Seated Liberty with Fasces - BARRE (Engraver) - Date
جمهوری فرانسه - نماد آزادی نشسته با تبر دان - بار (طراح سکه) - تاریخ
INDOCHINE FRANÇAISE - TITRE 0.680.POIDS 5GR.4 - Olive and Oak Wreath - 20 Cent. - Mint mark
هندوچین فرانسه - عیار 680 به وزن 5.4 گرم - تاجی از برگ زیتون و بلوط - مخفف 20 سانتیم - نشان ضرابخانه
1885 To 1937
از 1885 تا 1937
Silver with different grades
نقره با عیار های مختلف
5.4430 - 5.4 - 6 Grams
5.4430 - 5.4 - 6 گرم
26 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
25 اوره
50 اوره