5 سانتیم - الهه ماریان

سکه 5 سانتیم هندوچین فرانسه - الهه ماریان

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes French Indochina - Marianne
سکه 5 سانتیم هندوچین فرانسه - الهه ماریان
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Bust of Marriane - Laurel branch - P.TURIN (Engraver)
جمهوری فرانسه - نیم تنه الهه ماریان - شاخه درخت بو - تورین (طراح سکه)
INDOCHINE FRANCAISE - Rice plant - 5 CENT - Mint mark
هندوچین فرانسه - گیاه برنج - مخفف 5 سانتیم - نشان ضرابخانه
1946
1946
Aluminium
آلومینیوم
0.7 Grams
0.7 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 اوره
2 اوره