5 سانتیم - بدون سربند

سکه 5 سانتیم ناپلئون سوم - بدون سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimes Napoleon III - Without Laureate
سکه 5 سانتیم ناپلئون سوم - بدون سربند
NAPOLEON III EMPEREUR - Napoleon III face side view - BARRE (Engraver) - Date - Mint mark
امپراطور ناپلئون سوم - نیمرخ ناپلئون سوم - بار (نام طراح ) - تاریخ - نشان ضرابخانه
EMPIRE FRANÇAIS - Eagle - CINQ CENTIMES - 2 Stars - Mintmark
امپراطوری فرانسه - عقاب - پنج سانتیم - 2 ستاره - نشان ضرابخانه
1853 To 1857
از 1853 تا 1857
Bronze
برنز
5 Grams
5 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
10 سانتیم - بدون سربند
2 سانتیم - بدون سربند