:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1/4 آنه - جرج پنجم

1/4 آنه جرج پنجم

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ در تیپ اول (مربوط به سال 1911 م.) فیلی که بر روی لباس پادشاه طراحی شده پا و دم کوتاهی دارد و بیشتر شبیه به خوک است اما در تیپ دوم این طراحی اصلاح شده است.

ویژگی ها

1/4 ANNA George V - George V
سکه 1/4 آنه جرج پنجم - جرج پنجم
GEORGE V KING EMPEROR - George V face side view
جرج پنجم شاه و امپراطور - نیمرخ جرج پنجم
Arabesque Design - ONE QUARTER ANNA - INDIA - Date
نقوش اسلیمی - یک چهارم آنه - هند - تاریخ
1911 To 1936
از 1911 تا 1936
Bronze
برنز
4.86 Grams
4.86 گرم
25.4 mm
25.4 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 آنه 1911 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 3
 • 1/4 آنه 1912
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 4
 • 1/4 آنه 1912 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 5
 • 1/4 آنه 1913
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 6
 • 1/4 آنه 1913 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 7
 • 1/4 آنه 1914
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 8
 • 1/4 آنه 1914 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 9
 • 1/4 آنه 1916
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 10
 • 1/4 آنه 1916 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 11
 • 1/4 آنه 1917
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 12
 • 1/4 آنه 1917 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 13
 • 1/4 آنه 1918
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 14
 • 1/4 آنه 1918 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 15
 • 1/4 آنه 1919
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 16
 • 1/4 آنه 1919 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 17
 • 1/4 آنه 1920
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 18
 • 1/4 آنه 1920 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 19
 • 1/4 آنه 1921 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 20
 • 1/4 آنه 1924
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 21
 • 1/4 آنه 1924 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 22
 • 1/4 آنه 1925
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 23
 • 1/4 آنه 1925 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 24
 • 1/4 آنه 1926
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 25
 • 1/4 آنه 1926 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 26
 • 1/4 آنه 1927
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 27
 • 1/4 آنه 1927 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 28
 • 1/4 آنه 1928
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 29
 • 1/4 آنه 1928 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 30
 • 1/4 آنه 1929
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 31
 • 1/4 آنه 1929 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 32
 • 1/4 آنه 1930
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 33
 • 1/4 آنه 1930 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 34
 • 1/4 آنه 1931
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 35
 • 1/4 آنه 1931 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 36
 • 1/4 آنه 1933
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 37
 • 1/4 آنه 1933 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 38
 • 1/4 آنه 1934
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 39
 • 1/4 آنه 1934 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 40
 • 1/4 آنه 1935
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 41
 • 1/4 آنه 1935 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 42
 • 1/4 آنه 1936
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
 • 43
 • 1/4 آنه 1936 ، پروف
 • برنز
 • 4.86
 • 25.4
1/4 آنه - ادوارد هفتم
1/4 آنه - جرج ششم