:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 روپیه - جرج ششم

1 روپیه جرج ششم

توضیحات

این سکه دارای 5 تیپ است ؛ تیپ اول و دوم و پنجم نقره با عیار 0.917 بوده و تیپ های سوم و چهارم نقره با عیار 0.500 می باشند. در تیپ اول نیمرخ شاه کوچک و برجسته است. تیپ دوم و سوم نیمرخ شاه بزرگ و برجستگی کمی دارد با این تفاوت که کنگره بیرونی تیپ سوم طرح امنیتی است (همانطور که پیشتر اشاره شد عیار تیپ دوم متفاوت است). تیپ چهارم و پنجم دارای ریم بلندتری نسبت به سایر تیپ ها است و نیمرخ شاه کوچک و برجستگی کمی دارد. کنگره بیرونی تیپ چهارم دارای طرح امنیتی و تیپ پنجم دندانه دار است که این کنگره ارور می باشد.

ویژگی ها

1 Rupee George VI - George VI
سکه 1 روپیه جرج ششم - جرج ششم
GEORGE VI KING EMPEROR - George VI face side view
جرج ششم شاه و امپراطور - نیمرخ جرج ششم
Arabesque Design - ONE RUPEE - INDIA - Date - چهار آنه
نقوش اسلیمی - 1 روپیه - هند - تاریخ - چهار آنه
1938 To 1945
از 1938 تا 1945
Silver
نقره
11.66 Grams
11.66 گرم
30.5 mm
30.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1938 ، تیپ دو
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 3
 • 1 روپیه 1939 ، تیپ دو
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 4
 • 1 روپیه 1939 ، پروف ، تیپ یک
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 5
 • 1 روپیه 1939 ، تیپ سه
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 6
 • 1 روپیه 1940 ، تیپ سه
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 7
 • 1 روپیه 1941 ، تیپ سه
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 8
 • 1 روپیه 1942 ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 9
 • 1 روپیه 1943 ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 10
 • 1 روپیه 1943 ، B ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 11
 • 1 روپیه 1943 ، تیپ سه
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 12
 • 1 روپیه 1944 ، B ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 13
 • 1 روپیه 1944 ، L ، L کوچک ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 14
 • 1 روپیه 1944 ، L ، L بزرگ ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 15
 • 1 روپیه 1944 ، تیپ پنج
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 16
 • 1 روپیه 1945 ، تیپ پنج
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 17
 • 1 روپیه 1945 ، 5 کوچک ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 18
 • 1 روپیه 1945 ، 5 بزرگ ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 19
 • 1 روپیه 1945 ، پروف ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 20
 • 1 روپیه 1945 ، L ، تیپ چهار
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
1 روپیه - نیم تنه جرج پنجم
1 روپیه - ببر