:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 روپیه - نیم تنه جرج پنجم

1 روپیه جرج پنجم - نیم تنه جرج پنجم

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است ؛ در تیپ اول (مربوط به سال 1911 م.) فیلی که بر روی لباس پادشاه طراحی شده پا و دم کوتاهی دارد و بیشتر شبیه به خوک است اما در تیپ دوم این طراحی اصلاح شده است.

ویژگی ها

1 Rupee George V - Bust of George V
سکه 1 روپیه جرج پنجم - نیم تنه جرج پنجم
Bust of George V - GEORGE V KING EMPEROR
نیم تنه جرج پنجم - جرج پنجم شاه و امپراطور
Arabesque Design - ONE RUPEE - INDIA - Date - یک روپیه
نقوش اسلیمی - یک روپیه - هند - تاریخ - یک روپیه
1911 To 1936
از 1911 تا 1936
Silver
نقره
11.66 Grams
11.66 گرم
30.5 mm
30.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 روپیه 1911 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 3
 • 1 روپیه 1912
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 4
 • 1 روپیه 1912 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 5
 • 1 روپیه 1913
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 6
 • 1 روپیه 1913 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 7
 • 1 روپیه 1914
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 8
 • 1 روپیه 1914 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 9
 • 1 روپیه 1915
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 10
 • 1 روپیه 1915 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 11
 • 1 روپیه 1916
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 12
 • 1 روپیه 1916 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 13
 • 1 روپیه 1917
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 14
 • 1 روپیه 1917 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 15
 • 1 روپیه 1918
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 16
 • 1 روپیه 1918 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 17
 • 1 روپیه 1919
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 18
 • 1 روپیه 1919 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 19
 • 1 روپیه 1920
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 20
 • 1 روپیه 1920 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 21
 • 1 روپیه 1921
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 22
 • 1 روپیه 1921 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 23
 • 1 روپیه 1922
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 24
 • 1 روپیه 1922 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 25
 • 1 روپیه 1935 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
 • 26
 • 1 روپیه 1936 ، پروف
 • نقره
 • 11.66
 • 30.5
1 روپیه - ادوارد هفتم
1 روپیه - جرج ششم