2 روپیه - دکتر سایما پراساد موکرجی

2 روپیه - دکتر سایما پراساد موکرجی

توضیحات

دکتر سایما پراساد موکرجی وکیل ، سیاست مدار و وزیر صنعت و بازرگانی هند بود.

ویژگی ها

2 Rupees republic india - Dr. Syama P. Mookerjee
سکه 2 روپیه جمهوری هند - دکتر سایما پراساد موکرجی
Bust of Mookerjee - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी DR. SYAMA PRASAD MOOKERJEE - जन्मशती CENTENARY - Date - Mint mark
نیم تنه موکرجی - عبارت دکتر سایما پراساد موکرجی (به دو زبان انگلیسی و هندی) - سده (به دو زبان انگلیسی و هندی) - تاریخ - نشان ضرابخانه
भारत - INDIA - Lion Capital of Ashoka - सत्यमेव जयते - रुपया - 2 - RUPEES
عبارت هند به زبان هندی - هند - سرستون شیر آشوکا -حقیقت به تنهایی پیروز است - روپیه به زبان هندی - 2 - روپیه
2001
2001
Copper-nickel
مس-نیکل
6.24 Grams
6.24 گرم
25.7 mm
25.7 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
2 روپیه - چاتراپاتی شیواجی
2 روپیه - دادگاه عالی