1 ریال نقره

سکه 1 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials silver coin

سکه ۱ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
1 Rial - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاچ - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322 To 1330
از 1322 تا 1330
Silver 600
نقره با عیار 600
1.6 Grams
1.6 گرم
18.2 mm
18.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
50 دینار آهنی (ساندویچی)
1 ریال مصدقی