:: لیست هفتگی ::  اینجا ضربه بزنید

10000 ریال تصویر امام سری اول

اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 10000 rials banknote

اسکناس ده هزار ریال تصویر امام جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10000 Rials Banknote Islamic republic - Imam bust (series I)
اسکناس 10000 ریال جمهوری اسلامی - تصویر امام سری اول
Bust of Imam khomeini - Central Bank of the Islamic republic of Iran - Ten thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ده هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Mount Damavand - TEN THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - کوه دماوند - ده هزار ریال
1371
1371
-
-
160x77 mm
160x77 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 10000 ریال
 • محمدخان - عادلی
 • -
 • -
 • 3
 • 10000 ریال
 • محمدخان - نور بخش
 • -
 • -
 • 4
 • 10000 ریال
 • نمازی - نور بخش
 • -
 • -
 • 5
 • 10000 ریال
 • مظاهری - نور بخش
 • -
 • -
 • 6
 • 10000 ریال
 • مظاهری - شیبانی
 • -
 • -
 • 7
 • 10000 ریال
 • جعفری - شیبانی
 • -
 • -
 • 8
 • 10000 ریال
 • جعفری - مظاهری
 • -
 • -
 • 9
 • 10000 ریال
 • طیب نیا - سیف
 • -
 • -
10000 ریال تظاهراتی
20000 ریال نقش جهان (تصویر امام بزرگ)