:: لیست هفتگی ::  اینجا ضربه بزنید

10000 ریال تظاهراتی

اسکناس 10000 ریال (ده هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 10000 rials banknote

اسکناس ده هزار ریال تظاهراتی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10000 Rials Banknote Islamic republic - People rally
اسکناس 10000 ریال جمهوری اسلامی - تظاهراتی
People rally - Central Bank of Iran - Islamic republic of Iran - Ten thousand Rials - Serial Number
طرح تظاهرات - بانک مرکزی ایران - جمهوری اسلامی ایران - ده هزار ریال - شماره سریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BANK MARKAZI IRAN - Imam Reza Shrine - TEN THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بارگاه امام رضا (ع) - ده هزار ریال
-
-
-
-
160x77 mm
160x77 میلیمتر
Provisional emblem (Type 2)
آرم موقت (تیپ 2)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
  • 2
  • 10000 ریال
  • نمازی - نور بخش
  • -
  • 5,000
  • 3
  • 10000 ریال
  • ایروانی - نور بخش
  • -
  • 5,000
10000 ریال بارگاهی
10000 ریال تصویر امام سری اول