5 دینار

سکه 5 دینار برنز محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 dinars bronze

سکه 5 دینار محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Dinars Mohammad Reza Shah Pahlavi
سکه 5 دینار محمد رضا شاه پهلوی
5 - Oak Wreath - Date
5 - برگ بلوط - تاریخ
Five Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پنج دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1321
1321
Bronze
برنز
1.75 Grams
1.75 گرم
16.2 mm
16.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
5000 دینار تصویری بدون مولود
10 دینار