:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ایران آنتیک (شماره 33) در حال برگزاری است «اینجا کلیک کنید»

:: اطلاع رسانی :: در ادامه بروزرسانی قیمت‌های کارشناسی، قیمت سکه‌های فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و انگلستان بروزرسانی شد. جهت مشاهده اینجا ضربه بزنید

5 ریال آریامهر

سکه 5 ریال آریامهر محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials Ariamehr coin

سکه ۵ ریال آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Aryamehr
سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آریامهر
5 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahnshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
5 ریال - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Five Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2536,2537 Persian imperial calendar and 1347 To 1357 SH
1347 تا 1357 خورشیدی ، 2536 و 2537 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
4.6 Grams
4.6 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال 1348
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 5,000
 • 3
 • 5 ریال 1349
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 5,000
 • 4
 • 5 ریال 1349 (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 300,000
 • 5
 • 5 ریال 1350
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 2,000
 • 6
 • 5 ریال 1351
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 7
 • 5 ریال 1352
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 8
 • 5 ریال 1352 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 40,000
 • 9
 • 5 ریال 1353
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 10
 • 5 ریال 1354
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 11
 • 5 ریال 2536
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 12
 • 5 ریال 2536 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 40,000
 • 13
 • 5 ریال 2537
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 14
 • 5 ریال 2537 (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 70,000
 • 15
 • 5 ریال 1357
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 1,000
 • 16
 • 5 ریال 1357 (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 50,000
 • 17
 • 5 ریال 1357 (چرخش 135 درجه)
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 80,000
 • 18
 • 5 ریال 1357 (چرخش 180 درجه)
 • نیکل
 • 4.6
 • 25
 • 90,000
5 ریال پنجاهمین سال
10 ریال نقره