:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل سکه ، اسکناس و مدال یادبود در تاریخ 15 مرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

5 ریال دو تاج

سکه 5 ریال دو تاج پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials two crown coin

سکه ۵ ریال پهلوی ، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Two Crown
سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی - دو تاج
5 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Date
5 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Five Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1337 To 1346
از 1337 تا 1346
Nickel
نیکل
5 and 7 Grams
5 و 7 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال 1338 (ضخیم)
 • نیکل
 • 7
 • 26
 • 30,000
 • 3
 • 5 ریال 1338 (نازک)
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 60,000
 • 4
 • 5 ریال 1339
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 20,000
 • 5
 • 5 ریال 1340
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000
 • 6
 • 5 ریال 1340 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 70,000
 • 7
 • 5 ریال 1341
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 30,000
 • 8
 • 5 ریال 1342
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 15,000
 • 9
 • 5 ریال 1343
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000
 • 10
 • 5 ریال 1344
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 20,000
 • 11
 • 5 ریال 1345
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000
 • 12
 • 5 ریال 1346
 • نیکل
 • 5
 • 26
 • 10,000
5 ریال مصدقی
5 ریال پنجاهمین سال