50 ریال نقشه ایران (مسی)

سکه 50 ریال نقشه ایران مس جمهوری اسلامی ایران - IR iran 50 rials Copper iran map Coin

سکه ۵۰ ریال مس نقشه ایران ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در نوشته های کنگره بیرونی می باشد. در تیپ اول بانک مرکزی ایران و در تیپ دوم بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشته شده است.

ویژگی ها

50 Rials Islamic republic of Iran - Map of Iran (Copper)
سکه 50 ریال جمهوری اسلامی ایران - نقشه ایران (مسی)
50 Rials - Islamic republic of Iran - Oil Company facilities -Symbol of Industry wheat and gear wheel
50 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاسیسات شرکت نفت - خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت
Map of Iran - Independence, Freedom, Islamic Republic - Date
نقشه ایران - استقلال آزادی جمهوری اسلامی - تاریخ
1359 To 1368
از 1359 تا 1368
Copper
مس
10 Grams
10 گرم
26.2 mm
26.2 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 ریال 1359 (دور جمهوری)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 250,000
 • 3
 • 50 ریال 1360
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 4
 • 50 ریال 1360 (دور جمهوری)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 400,000
 • 5
 • 50 ریال 1361 (صفر کوچک)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 6
 • 50 ریال 1361
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 7
 • 50 ریال 1361 (دور جمهوری)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 8
 • 50 ریال 1361 (چرخش 45 درجه)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 30,000
 • 9
 • 50 ریال 1361 (چرخش 180 درجه)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • -
 • 10
 • 50 ریال 1362
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 30,000
 • 11
 • 50 ریال 1363
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 20,000
 • 12
 • 50 ریال 1364
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 13
 • 50 ریال 1365
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 14
 • 50 ریال 1366 (نوشته درياها فرو رفته)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 15
 • 50 ریال 1366 (نوشته درياها برجسته)
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 16
 • 50 ریال 1367
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 5,000
 • 17
 • 50 ریال 1368
 • مس
 • 10
 • 26.2
 • 80,000
20 ریال جمهوری
50 ریال نقشه ایران (نیکل)