:: لیست هفتگی ::  اینجا ضربه بزنید

5000 ریال ماهواره امید

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال ماهواره امید جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Omid Satellite
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - ماهواره امید
Bust of Imam khomeini - Central Bank of Islamic republic of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Omid Satellite - FIVE THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ماهواره امید - پنج هزار ریال
1388
1388
-
-
154x75 mm
154x75 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
5000 ریال گل و مرغ
5000 ریال ظروف سفالی