:: لیست هفتگی ::  اینجا ضربه بزنید

5000 ریال سورشارژی

اسکناس 5000 ریال (پنج هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 5000 rials banknote

اسکناس پنج هزار ریال سورشارژی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - surcharge
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - سورشارژی
Overprint on Portrait of Mohammad Reza Shah Pahlavi - Central Bank of Iran - Five thousand Rials - Serial Number
سورشارژ روی تصویر محمد رضا شاه - بانک مرکزی ایران - پنج هزار ریال - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - View of Golestan Palace, by Kamal-ol-molk - Five thousand Rials
بانک مرکزی ایران -  منظره کاخ گلستان - پنج هزار ریال
1358
1358
-
-
165*79 mm
165x79 میلیمتر
Pahlavi 5
پهلوی 5
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 5000 ریال مهر فیلیگران جمهوری اسلامی
 • انصاری - مهران
 • -
 • 250,000
 • 3
 • 5000 ریال
 • یگانه - مهران
 • 1358
 • 300,000
 • 4
 • 5000 ریال بدون مهر روی فیلیگران
 • یگانه - خوش کیش
 • -
 • 200,000
 • 5
 • 5000 ریال مهر فیلیگران شیر و خورشید
 • یگانه - خوش کیش
 • 1358
 • 250,000
 • 6
 • 5000 ریال مهر فیلیگران جمهوری اسلامی
 • یگانه - خوش کیش
 • -
 • 150,000
2000 ریال تصویر امام
5000 ریال بارگاهی