:: لیست هفتگی ::  اینجا ضربه بزنید

نیم ریال

سکه نیم ریال دوره رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi half rial coin

سکه نیم ریال رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

Half Rial Reza Shah Pahlavi
سکه نیم ریال رضا شاه پهلوی
Half Rial - Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
نیم ریال - رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Half Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
نیم ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1310 To 1315
از 1310 تا 1315
Silver 828
نقره با عیار 828
2.5 Grams
2.5 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم ریال 1311
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 2,500,000
 • 3
 • نیم ریال 1311 (1 تاریخ بزرگ)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 2,500,000
 • 4
 • نیم ریال 1312/0 (سورشارژ تاریخ)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 70,000
 • 5
 • نیم ریال 1312 (2 تاریخ ضخیم)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 70,000
 • 6
 • نیم ریال 1312 (2 تاریخ نازک)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 70,000
 • 7
 • نیم ریال 1313 (3 تاریخ کوچک)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 100,000
 • 8
 • نیم ریال 1313 (3 تاریخ متوسط)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 100,000
 • 9
 • نیم ریال 1313 (3 تاریخ بزرگ)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 100,000
 • 10
 • نیم ریال 1314
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 150,000
 • 11
 • نیم ریال 1315 (5 تاریخ ضخیم)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 70,000
 • 12
 • نیم ریال 1315 (5 تاریخ نازک)
 • نقره 828
 • 2.5
 • 18
 • 70,000
5000 دینار تصویری
1 ریال