شاهی سفید

سکه شاهی سفید ناصرالدین شاه - Iran Qajar shahi sefid coin

سکه شاهی سفید ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

این سکه در سال های 1304 ، 1306 و 1310 ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Shahi sefid naser al-din shah qajar
سکه شاهی سفید ناصرالدین شاه قاجار
alsoltan naser al-din shah qajar - Olive and oak Wreath - Tehran
السلطان ناصرالدین شاه قاجار - برگ زیتون و بلوط - طهران
Olive and oak Wreath - Crown - Lion and sun - Date
برگ زیتون و بلوط - تاج - شیر و خورشید - تاریخ
1296 To 1313
از 1296 تا 1313
Silver
نقره
0.69 Grams
0.69 گرم
16 mm
16 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
دو شاهی
شاهی صاحب الزمان