2 شاهی

سکه دوشاهی ناصرالدین شاه - Iran Qajar 2 shahi coin

سکه ۲ شاهی ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Shahi naser al-din shah qajar
سکه ۲ شاهی ناصرالدین شاه قاجار
2 Shahi - Iran circle - Olive and oak Wreath - Crown - Tehran
دو شاهی - رایج مملکت ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - طهران
Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1305
1305
Copper
مس
9.7 Grams
9.7 گرم
29.8 mm
29.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 2 شاهی 1305 سورشارژ دوشاهی روی صد دینار
 • مس
 • 9.75
 • 29.8
 • 5,000,000
 • 3
 • 2 شاهی بدون تاریخ
 • مس
 • 9.75
 • 29.8
 • 2,200,000
 • 4
 • 2 شاهی بدون تاریخ (چرخش 180 درجه)
 • مس
 • 9.75
 • 29.8
 • 2,200,000
100 دینار
شاهی