1/2 کوپک

سکه 1/2 کوپک نیکلای دوم

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ بوده که تیپ اول در سالهای 1894 تا 1914 و تیپ دوم بدون نشان اختصاری ضرابخانه در سالهای 1915 و 1916 به ضرب رسیده است. هر دو تیپ در ضرابخانه سنپترزبورگ به ضرب رسیده اند. لازم به ذکر است که سنپترزبورگ در سالهای 1914 تا 1924 با نام پتروگراد نیز شناخته می شد. تیپ اول این سکه از سال 1900 تا سال 1908 به ضرب نرسید.

ویژگی ها

1/2 Kopek Nicholas II
1/2 کوپک نیکلای دوم
Crowned monogram of Nicholai II - Olive and oak leaves
تاج بر روی مونوگرام نیکلای دوم - برگ زیتون و بلوط
Two Stars - 1/2 КОПѢЙКИ - Date - Mintmark
دو ستاره - 1/2 کوپک - تاریخ - نشان اختصاری ضرابخانه
1894 To 1916
از 1894 تا 1916
Copper
مس
1.64 Grams
1.64 گرم
16.24 mm
16.24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1/4 کوپک
1/2 کوپک