:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 کوپک

1 کوپک پائول اول

توضیحات

این سکه دارای سه تیپ می باشد. تیپ اول در ضرابخانه آنینسکی ، تیپ دوم در ضرابخانه اکاترینبرگ و تیپ سوم در ضرابخانه سوزون به ضرب رسیده اند.

ویژگی ها

1 Kopek Paul I
1 کوپک پائول اول
Crowned monogram of Paul I
تاج با مونوگرام پائول 1
1 КОПЕЙКА - Date - Mintmark
1 کوپک - تاریخ - نشان اختصاری ضرابخانه
1797 To 1801
از 1797 تا 1801
Copper
مس
10.4 Grams
10.4 گرم
28.2 mm
28.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 کوپک 1797 ، تیپ دو
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
 • 3
 • 1 کوپک 1797 ، تیپ سه
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
 • 4
 • 1 کوپک 1798 ، تیپ دو
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
 • 5
 • 1 کوپک 1798 ، تیپ سه
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
 • 6
 • 1 کوپک 1799 ، تیپ دو
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
 • 7
 • 1 کوپک 1799 ، تیپ سه
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
 • 8
 • 1 کوپک 1800 ، تیپ دو
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
 • 9
 • 1 کوپک 1801 ، تیپ دو
 • مس
 • 10.24
 • 28.2
1 دنگا
1 کوپک