:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 پولوشکا - دو تاج

1 پولوشکا - دو تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است که تفاوت آنها در محل ضرب می باشد. تیپ اول در ضرابخانه اکاترینبرگ و تیپ دوم در ضرابخانه وارسا به ضرب رسیده اند.

ویژگی ها

1 Polushka Nikolai I - Two Crowns
1 پولوشکا - دو تاج
Crowned monogram of Nikolai I
تاج بر روی مونوگرام نیکلای اول
Crown - ПОЛУШКА - Date - Mintmark
تاج - پولوشکا - تاریخ - نشان اختصاری ضرابخانه
1850 To 1855
از 1850 تا 1855
Copper
مس
1.28 Grams
1.28 گرم
14.5 mm
14.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پولوشکا 1851 ، تیپ دو
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 3
 • 1 پولوشکا 1851 ، تیپ دو
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 4
 • 1 پولوشکا 1851/0 ، تیپ یک ، سورشارژ تاریخ
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 5
 • 1 پولوشکا 1851 ، تیپ یک
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 6
 • 1 پولوشکا 1852 ، تیپ یک
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 7
 • 1 پولوشکا 1852 ، تیپ دو
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 8
 • 1 پولوشکا 1853 ، تیپ دو
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 9
 • 1 پولوشکا 1853 ، تیپ یک
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 10
 • 1 پولوشکا 1854/3 ، تیپ یک ، سورشارژ تاریخ
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 11
 • 1 پولوشکا 1854 ، تیپ یک
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
 • 12
 • 1 پولوشکا 1855 ، تیپ یک
 • مس
 • 1.28
 • 14.5
1 پولوشکا
1 پولوشکا