1/2 رئال - دسیمال

1/2 رئال ایزابل دوم - دسیمال

توضیحات

-

ویژگی ها

1/2 Real Isabel II - Decimal
سکه 1/2 رئال ایزابل دوم - دسیمال
ISABEL 2ª POR LA G. DE DIOS. - Oval crowned shield - Star
عبارت ایزابلای دوم به لطف خداوند - نشان ملی اسپانیا به صورت بیضی با تاج - ستاره
Y LA CONST. REINA DE LAS ESPAÑAS - MEDIO REAL. CINCO DECIMAS. - Mint mark - 2 Stars - Date
بر طبق قانون اساسی ملکه اسپانیا - یک دوم رئال - نماد ضرابخانه - 2 ستاره - تاریخ
1848 To 1853
از 1848 تا 1853
Copper
مس
-
-
32 mm
32 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1/5 رئال - دسیمال
2 رئال - ایزابلای جوان با سربند - دسیمال