2 رئال تصویری

2 رئال تصویری کارلوس سوم

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Reales Carolus III - Portrait
سکه 2 رئال کارلوس سوم - تصویری
CAROLUS.III - DEI.G. - Carolus III face side view - Date
عبارت کارلوس سوم - مخفف عبارت با لطف خداوند - نیمرخ کارلوس سوم - تاریخ
HISPANIARUM.REX - Crowned arms - 2 R - Mint mark
پادشاه ایالات اسپانیا - نشان ملی اسپانیا با تاج - 2 رئال - نام اختصاری ضرابخانه
1772 To 1788
از 17772 تا 1788
Silver
نقره
6.77 Grams
6.77 گرم
26 mm
26 میلیمتر
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
2 رئال خطی
4 رئال خطی