2 رئال خطی

2 رئال خطی کارلوس سوم

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Reales Carolus III - Cross
سکه 2 رئال کارلوس سوم - خطی
CAROLUS.III - D.G. - Crowned arms - II R - Mint mark
عبارت کارلوس سوم - مخفف عبارت با لطف خداوند - نشان ملی اسپانیا با تاج - 2 رئال - نام اختصاری ضرابخانه
HISPANIARUM.REX - Date - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
پادشاه ایالات اسپانیا - تاریخ - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1759 To 1771
از 1759 تا 1771
Silver
نقره
6.77 Grams
6.77 گرم
27 mm
27 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 2 رئال خطی 1759 ، M تاجدار ، J
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 2
 • 2 رئال خطی 1759 ، M تاجدار ، JP
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 3
 • 2 رئال خطی 1760 ، M تاجدار ، JP
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 4
 • 2 رئال خطی 1760 ، JV ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 5
 • 2 رئال خطی 1761 ، JV ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 6
 • 2 رئال خطی 1761 ، M تاجدار ، JP
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 7
 • 2 رئال خطی 1762 ، M تاجدار ، JP
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 8
 • 2 رئال خطی 1762 ، JV ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 9
 • 2 رئال خطی 1763
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 10
 • 2 رئال خطی 1764
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 11
 • 2 رئال خطی 1765
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 12
 • 2 رئال خطی 1766 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 13
 • 2 رئال خطی 1766 ، VC ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 14
 • 2 رئال خطی 1767
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 15
 • 2 رئال خطی 1768 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 16
 • 2 رئال خطی 1768 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 17
 • 2 رئال خطی 1769 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 18
 • 2 رئال خطی 1769 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 19
 • 2 رئال خطی 1770 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 20
 • 2 رئال خطی 1770 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 21
 • 2 رئال خطی 1771 ، CF ، S
 • نقره
 • 6.77
 • 27
 • 22
 • 2 رئال خطی 1771 ، M تاجدار ، PJ
 • نقره
 • 6.77
 • 27
1 رئال تصویری
2 رئال تصویری