:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

25 پزتا - نشان ملی با تاج

25 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Crowned arms
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
Crowned arms - 25 PTAS - Mint Mark
نشان ملی با تاج - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
2000
2000
Nickel-Brass
نیکل-برنج
4.20 Grams
4.20 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
  • 2
  • 25 پزتا 2001
  • نیکل-برنج
  • 4.20
  • 19.5
25 پزتا - نابارا
50 پزتا - نشان ملی با تاج