:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

25 پزتا - نابارا

25 پزتا خوان کارلوس یکم - نابارا

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Navarre
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - نابارا
ESPAÑA - Chains - Date - Royal palace of Olite
اسپانیا - زنجیر - تاریخ - کاخ سلطنتی اولیته
25 PTAS - Mint Mark - coat of arms of Navarre - Man running in front of a bull - Navarre
25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - نشان ملی نابارا - مردی در حال فرار کردن از گاو - نابارا
1999
1999
Nickel-Brass
نیکل-برنج
4.30 Grams
4.30 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
25 پزتا - سئوتا
25 پزتا - نشان ملی با تاج