:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1/2 اسکیلینگ

1/2 ریکسدالر - کارل سیزدهم

توضيحات

-

ويژگي ها

1/2 Riksdaler - Carl XIII
1/2 ریکسدالر - کارل سیزدهم
Monogram of Carl XIII with crown - 3 Crowns - The phrase FOLKETS VAL MIN HÖGSTA LAG
مونوگرام کارل سیزدهم همراه با تاج - 3 تاج - عبارت «عالی ترین قانون من رفاه مردم است»
1/2 Skilling - 2 Arrows - AD date
1/2 اسکیلینگ - 2 پیکان - تاریخ میلادی
1815 To 1817
از 1815 تا 1817
Copper
مس
14.2 Grams
14.2 گرم
30.5 mm
30.5 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
  • 2
  • 1/2 اسکیلینگ 1816
  • مس
  • 14.2
  • 30.5
  • 3
  • 1/2 اسکیلینگ 1817
  • مس
  • 14.2
  • 30.5
1/12 ریکسدالر
2 فرانک - نماد آزادی-تیپ دو