:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 ریکسدالر اسپیسی - نیمرخ کوچک

1 ریکسدالر اسپیسی نیمرخ کوچک - اسکار یکم

توضيحات

عبارت «اسکار پادشاه سوئد و نروژ از گات ها و وِند ها» بر روی سکه به چشم می خورد که اشاره به اقوام گات (گوت) و وند دارد. گات ها یکی از قبایل آلمان شرقی در سده سوم و چهارم و وند ها مردم اسلاوی شامل بخشی از بالکان، اروپای مرکزی، آسیای میانه و سراسر سیبری بودند.

ويژگي ها

1 Riksdaler specie small side view - Oscar I
1 ریکسدالر اسپیسی نیمرخ کوچک - اسکار یکم
Side view of oscar I - The phrase OSCAR SVERIGES NORR.GÖTH.O.VEND.KONUNG
نیمرخ اسکار یکم - عبارت «اسکار پادشاه سوئد و نروژ از گات ها و وند ها»
Royal coat of arms of sweden - 1 R.Sp - A.G (mintmaster official) - AD date - The phrase RÄTT OCH SANNING
نشان سلطنتی سوئد - 1 ریکسدالر اسپیسی به اختصار - اختصار نام الکساندر گراندینسون (مدیر ضرابخانه) - تاریخ میلادی - عبارت «حق و حقیقت»
1845 To 1855
از 1845 تا 1855
Silver 750
نقره با عیار 750
34.00 Grams
34.00 گرم
38.8 mm
38.8 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 ریکسدالر 1846 ، گات با نقطه
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 3
 • 1 ریکسدالر 1846 ، گات بدون نقطه
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 4
 • 1 ریکسدالر 1847 ، گات با نقطه ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 5
 • 1 ریکسدالر 1848 ، گات با نقطه ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 6
 • 1 ریکسدالر 1850 ، گات با نقطه ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 7
 • 1 ریکسدالر 1851 ، گات با نقطه ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 8
 • 1 ریکسدالر 1852 ، گات با نقطه ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 9
 • 1 ریکسدالر 1853 ، گات با نقطه ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 10
 • 1 ریکسدالر 1853 ، گات بدون نقطه ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 11
 • 1 ریکسدالر 1853 ، تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 12
 • 1 ریکسدالر 1853 ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 13
 • 1 ریکسدالر 1853 ، تاریخ کوچک
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
 • 14
 • 1 ریکسدالر 1853 ، تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 34.00
 • 38.8
2 یورو - درخت
1/2 اوره