5 اوره

5 اوره - گوستاو پنجم

توضيحات

این سکه در سه تیپ به ضرب رسیده است. تیپ اول و دوم از جنس برنز بوده و تفاوت آنها در اندازه صلیب بالای تاج است. تیپ سوم نیز از جنس آهن با وزنی متفاوت بوده و به دو بخش سری جنگ جهانی اول و سری جنگ جهانی دوم تقسیم می شود. به همین علت این دو گروه کد ها مجزا دارند.

ويژگي ها

5 Ore - Gustaf V
5 اوره - گوستاو پنجم
The phrase MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET - Monogram of gustaf V with crown - AD date
عبارت «با مردم برای میهن» - مونوگرام گوستاو پنجم همراه با تاج - تاریخ میلادی
Number of 5 - 3 crowns - FEM ÖRE - Mintmark
عدد 5 - 3 تاج - پنج اوره - نشان ضرابخانه
1909 To 1950
از 1909 تا 1950
Bronze and iron
برنز و آهن
8.00 And 7.00 Grams
8.00 و 7.00 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
2 اوره
10 اوره - نشان سلطنتی