یک سنت سری دویست سالگی لینکلن

سکه یک سنت سری دویست سالگی لینکلن - Lincoln Bicentennial One Cent

پشت سکه های  یک سنت سری دویست سالگی لینکلن - Lincoln Bicentennial One Cent

توضیحات

این سری دارای چهار تیپ بوده و طراحی پشت آن ها با هم متفاوت است. از سمت چپ اولین سکه یادآور کلبه چوبی کودکی لینکلن می باشد که توسط Richard Masters طراحی شده است. دومین سکه از چپ لینکلن نوجوان را نشان می دهد که بر روی کنده درختی نشسته است. این سکه توسط Charles Vickers طراحی گردیده است. سومین سکه از چپ لینکن را در حالی که جلوی کاخ ایالتی ایلینوی ایستاده است نشان می دهد ؛ این سکه توسط Joel Ishowitz طراحی شده است. در پشت آخرین سکه نیز ساختمان کنگره ایالتی را مشاهده می کنیم که توسط Susan Gamble and Joseph Menna طراحی شده است.

ویژگی ها

Lincoln Bicentennial One Cent
سکه یک سنت سری دویست سالگی لینکلن
In God We Trust - Lincoln's face side view - Liberty - Date
عبارت به خدایی که ایمان داریم - نیمرخ لینکلن - عبارت لیبرتی - تاریخ
-
-
2009
2009
Copper Plated Zinc
روی با روکش مس
2.5 Grams
2.5 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
یک سنت یادبود لینکلن
دو سنت