یک سنت سرخپوستی - سپر

سکه سنت سرخپوستی - سپر - Indian Head One Cent - Shield

توضیحات

این سکه توسط James B. Longacre طراحی شده است.

ویژگی ها

Indian Head One Cent - Shield
سکه یک سنت سرخپوستی - سپر
United States of America - Indian face side view - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - نیمرخ سرخپوست - تاریخ
shield - Wreath - one Cent
سپر - تاج گل - عبارت یک سنت
1860 To 1909
از 1860 تا 1909
Copper-Nickel
مس-نیکل
4.67 Grams
4.67 گرم
19 mm
19 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
یک سنت سرخپوستی
یک سنت لینکلن - گندم