یک دلار صلح

سکه یک دلار صلح - Peace One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Anthony DeFrancisci طراحی شده است.

ویژگی ها

Peace One Dollar
سکه یک دلار صلح
Liberty - Liberty woman face side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - One Dollar - Peace
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - عبارت یک دلار - کلمه صلح
1921 To 1935
از 1921 تا 1935
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 دلار 1922
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 3
 • 1 دلار 1922 ، D
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 4
 • 1 دلار 1922 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 5
 • 1 دلار 1923
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 6
 • 1 دلار 1923 ، D
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 7
 • 1 دلار 1923 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 8
 • 1 دلار 1924
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 9
 • 1 دلار 1924 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 10
 • 1 دلار 1925
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 11
 • 1 دلار 1925 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 12
 • 1 دلار 1926
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 13
 • 1 دلار 1926 ، D
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 14
 • 1 دلار 1926 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 15
 • 1 دلار 1927
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 16
 • 1 دلار 1927 ، D
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 17
 • 1 دلار 1927 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 18
 • 1 دلار 1928
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 19
 • 1 دلار 1928 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 20
 • 1 دلار 1934
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 21
 • 1 دلار 1934 ، D
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 22
 • 1 دلار 1934 ، D مکرر روی سکه
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 23
 • 1 دلار 1934 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 24
 • 1 دلار 1935
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
 • 25
 • 1 دلار 1935 ، S
 • نقره
 • 26.73
 • 38.1
یک دلار مورگان (طراح سکه)
یک دلار آیزنهاور
iwmf