یک دلار صلح

سکه یک دلار صلح - Peace One Dollar

توضیحات

این سکه توسط Anthony DeFrancisci طراحی شده است.

ویژگی ها

Peace One Dollar
سکه یک دلار صلح
Liberty - Liberty woman face side view - In God We Trust - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه - عبارت به خدایی که ایمان داریم - تاریخ
United States of America - e Pluribus unum - Eagle - One Dollar - Peace
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - عبارت یک دلار - کلمه صلح
1921 To 1935
از 1921 تا 1935
Silver 900
نقره با عیار 900
26.73 Grams
26.73 گرم
38.1 mm
38.1 میلیمتر
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
یک دلار مورگان (طراح سکه)
یک دلار آیزنهاور