نیم دلار موی افشان

سکه نیم دلار موی افشان

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Flowing Hair Half Dollar
سکه نیم دلار موی افشان
Liberty - 15 Stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Eagle - Olive Wreath
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - تاج زیتون
1794 To 1795
از 1794 تا 1795
Silver 892
نقره با عیار 892
13.48 Grams
13.48 گرم
32.5 mm
32.5 میلیمتر
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
کوارتر دلار پنجاه ایالت
نیم دلار نیم تنه - عقاب کوچک