نیم دلار با نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar - Without Rays and Arrows
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1856 To 1866
از 1856 تا 1866
Silver 900
نقره با عیار 900
12.44 Grams
12.44 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: تیر 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و بدون پرتو
نیم دلار با نماد آزادی نشسته - تراست