نیم دلار با نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو

سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dollar - Without Rays and Arrows
سکه نیم دلار نماد آزادی نشسته - بدون فلش و بدون پرتو
13 Stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Eagle - Shield - 3 Arrows - Olive Branch - Half Dol.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - شاخه زیتون - مخفف نیم دلار
1856 To 1866
از 1856 تا 1866
Silver 900
نقره با عیار 900
12.44 Grams
12.44 گرم
30.6 mm
30.6 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • نیم دلار 1856 ، 0
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 3
 • نیم دلار 1856 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 4
 • نیم دلار 1857
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 5
 • نیم دلار 1857 ، O
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 6
 • نیم دلار 1857 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 7
 • نیم دلار 1858
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 8
 • نیم دلار 1858 ، O
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 9
 • نیم دلار 1858 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 10
 • نیم دلار 1859
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 11
 • نیم دلار 1859 ، O
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 12
 • نیم دلار 1859 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 13
 • نیم دلار 1860
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 14
 • نیم دلار 1860 ، O
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 15
 • نیم دلار 1860 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 16
 • نیم دلار 1861
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 17
 • نیم دلار 1861 ، O
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 18
 • نیم دلار 1861 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 19
 • نیم دلار 1862
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 20
 • نیم دلار 1862 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 21
 • نیم دلار 1863
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 22
 • نیم دلار 1863 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 23
 • نیم دلار 1864
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 24
 • نیم دلار 1864 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 25
 • نیم دلار 1865
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 26
 • نیم دلار 1865 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 27
 • نیم دلار 1866 ، پروف
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
 • 28
 • نیم دلار 1866 ، S
 • نقره
 • 12.44
 • 30.6
نیم دلار نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ و بدون پرتو
نیم دلار با نماد آزادی نشسته - تراست
iwmf