1/4 بولیوار - ایالات متحده

1/4 بولیوار - ایالات متحده

توضیحات

این سکه با نام 1.25 گرم نیز شناخته می شود. لازم به ذکر است که سکه مزبور در تاریخ های 1895 تا 1899 ،1902 ، 1904 تا 1910 ، 1913 تا 1918 ، 1920 ، 1922 ، 1923 ، 1925 تا 1928 ، 1930 تا 1935 ، 1937 تا 1943 ،1947 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

1/4 Bolivar - United states
سکه 1/4 بولیوار - ایالات متحده
BOLÍVAR LIBERTADOR - Bolivar face side view - BARRE
عبارت بولیوار آزادی بخش - نیمرخ بولیوار - نام طراح سکه
Coat of arms of Venezuela - ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA - GR.1,250 - LEI 835 - Date
نشان ملی ونزوئلا - ایلات متحده ونزوئلا - 1.250 گرم - عیار 835 - تاریخ
1894 To 1948
از 1894 تا 1948
Silver 835
نقره با عیار 835
1.25 Grams
1.25 گرم
15.9 mm
15.9 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1/4 بولیوار 1900
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 3
 • 1/4 بولیوار 1901
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 4
 • 1/4 بولیوار 1903
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 5
 • 1/4 بولیوار 1911
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 6
 • 1/4 بولیوار 1912
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 7
 • 1/4 بولیوار 1919
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 8
 • 1/4 بولیوار 1921
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 9
 • 1/4 بولیوار 1924
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 10
 • 1/4 بولیوار 1929
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 11
 • 1/4 بولیوار 1935
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 12
 • 1/4 بولیوار 1936
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 13
 • 1/4 بولیوار 1944
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 14
 • 1/4 بولیوار 1945
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 15
 • 1/4 بولیوار 1946
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
 • 16
 • 1/4 بولیوار 1948
 • نقره
 • 1.25
 • 15.9
10 کوپک - تاج با روبان
1/2 بولیوار - ایالات متحده